Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Wrodzony kręcz szyi – przegląd metod leczniczych


Congenital muscular torticollis – an over view of treatment methods
1Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
2 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, Polska
3 Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach, Polska
4 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT – Bobath w Warszawie, Polska

DOI: 10.20966/chn.2017.52.395
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 69-74
Pełen tekst artykułu PDF Wrodzony kręcz szyi – przegląd metod leczniczychSTRESZCZENIE

Kręcz szyi jest zaburzeniem wrodzonym lub nabytym, które może wpływać na postawę i globalną motorykę dziecka, prowadząc do opóźnienia rozwoju ruchowego. Wczesne wdrożenie leczenia zachowawczego gwarantuje wycofanie objawów u większości pacjentów. W przypadkach ciężkich postaci klinicznych, z obecnością guza w masie mięśnia mostkowo-obojczykowo- sutkowego, rokowanie jest mniej pomyślne, a leczenie poza leczeniem zachowawczym, może obejmować metody inwazyjne. Celem pracy jest przedstawienie metod stosowanych w leczeniu niemowląt z wrodzonym kręczem szyi.

Słowa kluczowe: kręcz szyi, wrodzony kręcz szyi, leczenie zachowawcze, fizjoterapia


ABSTRACT

Torticollis is a congenital or acquired disorder that can affect a child’s posture and global motor skills leading to delayed motor development. Early implementation of conservative treatment guarantees withdrawal of symptoms in most patients. In cases of severe clinical forms, with the presence of tumor in the sterno-cleido-mastoid muscle mass, the prognosis is less favorable and treatment outside the conservative treatment may involve invasive procedures. The aim of the study is to present the methods used in the treatment of infants with congenital torticollis.

Key words: muscular torticollis, congenital muscular torticollis, conservative treatment, physical therapy


Powrót
Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Michalska A
Artykuły aut.:Szmurło M
Artykuły aut.:Pogorzelska J
Artykuły aut.:Szczukocki M
Artykuły aut.:Szwilling Z

PubMed
Artykuły aut.:Michalska A
Artykuły aut.:Szmurło M
Artykuły aut.:Pogorzelska J
Artykuły aut.:Szczukocki M
Artykuły aut.:Szwilling Z

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych